Kategoria: Wiadomości

0

Kosmiczne twarze :)

Wszystkie twarze kosmosu Ko­smicz­ny te­le­skop Hub­ble’a od 25 lat prze­sy­ła do NASA zdję­cia ko­smo­su. Jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na­rzę­dzi do ba­da­nia ko­smo­su. Dzię­ki niemu na­pi­sa­no dzie­siąt­ki ty­się­cy prac na­uko­wych o ta­jem­ni­cach wszech­świa­ta. Od czasu...

0

ASTEROIDA Z WŁASNYM KSIĘŻYCEM

NASA informuje, że asteroida 2004 BL86, która wczoraj przeleciała w pobliżu naszej planety posiada własny księżyc. Najnowsze zdjęcia zrobione podczas przelotu 2004 BL86 pokazują, że asteroida posiada własnego, naturalnego satelitę w odległości. Zdjęcia wykonano przy...

0

„Planeta podobna do Ziemi” WŚRÓD OŚMIU NOWO ODKRYTYCH PLANET

Przy użyciu kosmicznego teleskopu Keplera zidentyfikowano osiem nowych egzoplanet. Jedna z nich do złudzenia przypomina Ziemię. Kosmiczny teleskop Keplera zauważył osiem nowych egzoplanet. Trzy z nich znajduje się w tzw. ekosferze (zwanej także „strefą zamieszkiwalną”), w której  panują...

0

Czerwoną Planetę badamy od 50 lat

ciągu ostatnich kilkunastu lat dowiedzieliśmy się o Czerwonej Planecie znacznie więcej niż przez wcześniejsze trzy dekady. To zasługa orbiterów i łazików, niestrudzenie badających powierzchnię i atmosferę odległego globu. W pewnym sensie doszło do odwrócenia klasycznego schematu science fiction:...