Miesięczne Archiwum: Luty 2015

0

Zbiór kosmicznych ciekawostek.

Dlaczego gwiazdy mrugają ? Atmosfera ziemska w różnych miejscach ma różną gęstość, temperaturę – a co za tym idzie – inaczej zalamuje światło, poza tym „faluje”. Dzięki temu niektóre gwiazdy „mrugają”, wydaje się, że...

0

Kosmiczne twarze :)

Wszystkie twarze kosmosu Ko­smicz­ny te­le­skop Hub­ble’a od 25 lat prze­sy­ła do NASA zdję­cia ko­smo­su. Jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na­rzę­dzi do ba­da­nia ko­smo­su. Dzię­ki niemu na­pi­sa­no dzie­siąt­ki ty­się­cy prac na­uko­wych o ta­jem­ni­cach wszech­świa­ta. Od czasu...

0

ZOBACZ KSIĘŻYC Z DRUGIEJ STRONY!

Odwrotna strona Księżyca, mozaika zdjęć sondy Lunar Reconnaissance OrbiterNASA NASA opublikowała filmik, który pozwala zobaczyć Księżyc z nieznanej dotąd strony. Czy ten księżyc wygląda znajomo? Raczej nie, choć jest to Księżyc Ziemi. Tysiące zdjęć, jakie znamy...

0

Za nami rok pełen przełomowych astronomicznych wydarzeń. Przed nami kolejne emocjonujące 12 miesięcy. Jakich odkryć dokonają astronomowie? Oto przegląd najciekawszych misji kosmicznych i zjawisk astronomicznych, które czekają nas w tym roku.

W listopadzie 2014 roku byliśmy świadkami niezwykłego widowiska. Próbnik Philae dokonał pierwszego w historii lądowaniu sondy kosmicznej na komecie. Całość była transmitowana na żywo. Z kolei w grudniu NASA przeprowadziła próbny lot swojego nowego...

1

Naukowcy twierdzili, że wszechświat powstał w Wielkim Wybuchu niecałe 14 miliardów lat temu. Teraz okazuje się, że źle odczytali dane.

W marcu 2014 roku świat obiegła elektryzująca informacja. Naukowcom udało się zarejestrować pierwotne fale grawitacyjne, czyli echa Wielkiego Wybuchu. Poszukiwania fal grawitacyjnych trwały prawie 100 lat. Ich istnienie w 1916 roku po raz pierwszy przewidział Albert Einstein. Był to...